top of page
  • Writer's pictureRodion Schwarz

Jak se změnilo duševní zdraví českých dětí v digitální éře

V posledních letech pozorují veřejnou debatu na sociálních sítích a v médiích. Čím dál, tím více se soustřeďuje na téma duševního zdraví, přičemž zvláštní pozornost je věnována psychickému stavu dětí a adolescentů.


Má denní praxe praktického lékaře stejně jako výzkumy ukazují alarmující nárůst psychických onemocnění mezi mladou generací, což vyvolává otázky o příčinách tohoto trendu a o tom, jakým způsobem by společnost měla reagovat. Opakovaně jsem se setkal u mých pacientů i blízkých přátel s tímto alarmujícím problémem, se kterým si nevěděli rady. Mnohdy spouštěčem byly i drogy, některé z nich bohužel České republice i volně prodejné ( HHC, kratom a pod.).


Podle nedávné studie Národního ústavu duševního zdraví až 40 % deváťáků vykazuje příznaky depresí a 30 % trpí úzkostnými poruchami. Tato data ve mně alarmují naléhavou potřebu zlepšení systému podpory duševního zdraví a posílení psychické odolnosti našich dětí. Experti se shodují, že je klíčové poskytnout dětem, jejich rodinám a vzdělávacím institucím lepší přístup k informacím a terapeutickým službám. Do budoucna chci na klinice zavést tuto možnost i pro naše klienty.


Jedním z hlavních faktorů, které přispívají k této krizi, je digitální prostředí, v němž dnešní mladí lidé vyrůstají. Sociální média, neustálý přístup k internetu a digitální hry mohou mít negativní dopad na duševní zdraví, zejména pokud jsou používány bez omezení a dohledu. Na druhou stranu si myslím, že digitální technologie nabízí i nové možnosti pro podporu duševního zdraví, jako jsou online terapie, aplikace pro mindfulness a sociální sítě zaměřené na vzájemnou podporu.


Zásadní je také zlepšit povědomí veřejnosti o duševním zdraví a bojovat proti stigmatizaci lidí trpících psychickými onemocněními. Otevřená komunikace o duševním zdraví, kterou vpodstatě denně vedeme v naší praxi, může pomoci lidem vyhledat pomoc dříve a cítit se méně izolovaně.


Asi se mnou budete souhlasit, že pro řešení této problematiky je potřeba komplexní přístup, který zahrnuje vzdělávání, prevenci, intervenci a podporu. Investice do duševního zdraví dětí je investicí do budoucnosti naší společnosti, protože zdraví a pohoda mladé generace mají přímý vliv na její prosperitu a stabilitu.


Věnujme tedy společně duševnímu zdraví dětí více pozornost, jakou si zaslouží, a podporujme iniciativy a programy, které mají za cíl jeho zlepšení. Společně můžeme vybudovat odolnější, zdravější a šťastnější generaci.


Již na jáře chci nabídnout mladým lidem a jejích rodičům zázemí SCHWARZ CLINIC, kde díky společné práci na zahradě, sdílení, poznávaní přírody a lidí navzájem nastolíme tento trend přirozeně a nenásilně.270 views0 comments

Comments


bottom of page